At have gode, overskuelige og utvetydige kontrakter, kan være altafgørende for din virksomhed.

Kontrakter er en af virksomhedens grundsten. Derfor kan det betale sig, at have fokus på de vilkår kontrakterne indeholder, idet indholdet heri typisk er afgørende for retsstillingen.

Mange virksomheder arbejder med mere eller mindre utilrettede standardkontrakter, som ofte kan hentes gratis på nettet. Problemet med sådanne kontrakter er, at de ikke er individuelt tilpasset til den enkelte virksomheds behov og ofte får man først øjnene op for det, når det har udviklet sig til reelle omkostningsfulde problemstillinger.

Ved Kirk Law Advokatfirma arbejder vi ud fra princippet om, at det altid er bedre at forebygge mulige problemstillinger end at forsøge at løse dem, når problemet er opstået.

Vi arbejder ud fra en nødvending forventningsafstemning inden kontraktudarbejdelsen og sikrer, at kontrakten overholder gældende lovgivning, ligesom vi forsøger at tage højde for mulige fremtidige problemstillinger og sørger for at parterne tager stilling til disse.

Uanset om der er tale om en enkeltstående aftale eller et længerevarende samarbejde betaler det sig altid for din virksomhed at have indgået skriftlige og utvetydige aftaler.

Kirk Law Advokatfirma bistår virksomheder i alle former for kontrakter f.eks. følgende:

 • ejeraftaler
 • interessantskabskontrakter
 • samarbejdsaftaler
 • indkøbsaftaler
 • licensaftaler
 • leasingkontrakter
 • hemmeligholdelsesaftaler (NDA’er)
 • handelsbetingelser
 • forretningsbetingelser
 • lejekontrakter
 • ansættelsesbeviser

Ved Kirk Law Advokatfirma anbefaler vi altid vores klienter, at de har fokus på deres kontrakter. Derfor gennemgår vi også gerne allerede eksisterende kontrakter og yder rådgivning om, hvordan disse kan optimeres.

I er altid velkommen til at ringe til os og for en gratis samtale om jeres behov og ønsker, så vi kan finde den bedst mulige løsning for jer og jeres virksomhed.

Udarbejdelse af kontrakter fra 3000kr ekskl. moms